เริ่มเขียน LaTeX เบื้องต้น

ปีนี้ก็อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของปริญญาตรีแล้ว แน่นอนว่าต้องทำปริญญานิพนธ์ หรือที่เรียกว่าโปรเจ็กต์จบ ซึ่งถือเป็นงานชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญมาก จะให้พลาดแม้แต่จุดเดียวไม่ได้ เรื่องของเอกสารก็เช่นกัน ทุกอย่างต้องอยู่ในสถานะปลอดภัยที่สุด ด้วยความปลอดภัยไว้ก่อน เราเลยอยากลดความเสี่ยงการเสียหายของไฟล์เอกสารให้มากที่สุด แบ็คอัพนู่นนี่ และเลือกใช้ไฟล์แบบมาร์กอัป (markup) แทนไฟล์พิเศษอย่าง Word (หรือ Pages… ถ้าคิดจะใช้ทำปริญญานิพนธ์อะนะ) เพื่อให้สามารถเห็นตัวหนังสือได้จากโปรแกรมใดก็ได้ เพราะมันเป็นแค่ไฟล์ข้อความธรรมดา (plain text)…

เริ่มเขียน LaTeX เบื้องต้น
เริ่มเขียน LaTeX เบื้องต้น
Nathan

Software engineer in finance industry. Writes about technology, productivity and life.