ปีนี้ก็อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของปริญญาตรีแล้ว แน่นอนว่าต้องทำปริญญานิพนธ์ หรือที่เรียกว่าโปรเจ็กต์จบ ซึ่งถือเป็นงานชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญมาก จะให้พลาดแม้แต่จุดเดียวไม่ได้ เรื่องของเอกสารก็เช่นกัน ทุกอย่างต้องอยู่ในสถานะปลอดภัยที่สุด ด้วยความปลอดภัยไว้ก่อน เราเลยอยากลดความเสี่ยงการเสียหายของไฟล์เอกสารให้มากที่สุด แบ็คอัพนู่นนี่ และเลือกใช้ไฟล์แบบมาร์กอัป (markup) แทนไฟล์พิเศษอย่าง Word (หรือ Pages… ถ้าคิดจะใช้ทำปริญญานิพนธ์อะนะ) เพื่อให้สามารถเห็นตัวหนังสือได้จากโปรแกรมใดก็ได้ เพราะมันเป็นแค่ไฟล์ข้อความธรรมดา (plain text)…

เริ่มเขียน LaTeX เบื้องต้น
เริ่มเขียน LaTeX เบื้องต้น